בס"ד
Nov 24 2017, Kislev 6, 5778
Torah reading: Vayetzei

R’ Yosef the Teamster